-مجتمع مسکونی تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی(شیراز-فلکه خاتون)
-ساختمان مسکونی جناب آقای قایدی(شیراز-دینکان)
-ساختمان مسکونی جناب آقای سعادت(شیراز بلوار پاسداران)
-ساختمان مسکونی جناب آقای جان فدا(شیراز-عفیف آباد)
-ساختمان ویلایی جناب آقای فانی (شهر صدرا-گرین لند)