-دستگاه دی وی ام مرکزی ساختمان چهار طبقه مسکونی جناب آقای میرزاده
(شیراز-خیابان یزدان مهر)
-داکت اسپلیت درمانگاه تخصصی شهرستان بوانات(دانشگاه علوم پزشکی استان فارس)
-داکت اسپلیت درمانگاه تخصصی شهرستان مهر(دانشگاه علوم پزشکی استان فارس)
-داکت اسپلیت درمانگاه تخصصی شهرستان زرین دشت(دانشگاه علوم پزشکی استان فارس)
-داکت اسپلیت درمانگاه تخصصی شهرستان سپیدان(دانشگاه علوم پزشکی استان فارس)
-مینی چیلر ساختمان مسکونی ۱۲ طبقه جناب آقای فانی(شیراز-فرهنگ شهر)
-داکت اسپلیت ساختمان مسکونی جناب آقای مهندس خشنودی(شیراز-کوی دانشگاه)
-داکت اسپلیت اینورتر ساختمان مسکونی ۴طبقه جناب آقای سعادت(شیراز-بلوار پاسداران)
-داکت اسپلیت ساختمان سه طبقه مسکونی جناب آقای صحرانورد(شهرستان خنج)
-داکت اسپلیت ساختمان ویلایی جناب آقای دارا(شهرستان گراش)
-داکت اسپلیت و پکیج پشت بامی ساختمان مسکونی جناب آقای سعادت(شهرستان گراش)